Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính:

  1. Kinh doanh vận tải dầu thô
  2. Thuê và cho thuê tàu biển
  3. Dịch vụ logistic tàu biển
  4. Kinh doanh thương mại
Share: